USLUGE

Uz posvećenost ka zdravstvenoj zaštiti najugroženijih skupina pacijenata sve naše usluge usmjerili smo na pravovremenu i kvalitetnu distribuciju lijekova širom Bosne i Hercegovine.

MARKETING 0

U cilju edukacija I usavršavanja stručne javnosti u oblasti specifičnih terapijskih liječenja posvećeni smo podršci ljekara kroz angažman na lokalnim I međunarodnim kongresima.

VELETRGOVINA LIJEKOVA 0

Nabavka I skladištenje specifičnih lijekova u modernom I standardiziranom skladištu.

DISTRIBUCIJA LIJEKOVA 0

Isporuka lijekova u termokondicioniranim vozilima na području cijele Bosne I Hercegovine.

REGISTRACIJA LIJEKOVA, MEDICINSKIH SREDSTAVA I DODATAKA PREHRANI 0

HLADNI LANAC

Za sigurno manipulisanje i transport lijekova koji zahtijevaju temperaturni režim, opremljeni smo savremenom hladnom komorom i vozilima kojima upravlja osposobljeno i odgovorno osoblje.