POLITIKA POSLOVANJA

POLITIKA POSLOVANJA

Poslovanje u kompaniji Glosarij CD doo vrši se po najvišim etičkim normama definisanim internim kodeksom i utemeljeno je na transparentnosti svih poslovnih aktivnosti uposlenika.

Svaki naš poslovni odnos i akciju gradimo na temeljima morala, bontona i visoke poslovne etike.

SISTEM KVALITETA

Sistem kvaliteta podrazumijeva kontinuirano praćenje proizvoda u lancu distribucije, od nabavke, skladištenja do dostavljanja lijekova u skladište kupaca, uz posebno praćenje lijekova „hladnog lanca“.

Upravljanje kvalitetom temelji se na  sljedivosti i dokumentiranju svih aktivnosti koje se obavljaju unutar kompanije, a u skladu sa smjernicama Dobre distributivne prakse (GDP).

Redovnim praćenjem i održavanjem sistema kvaliteta trudimo se odgovoriti na sve zahtjevnije potrebe tržišta i ispuniti očekivanja naših poslovnih partnera.

Kako upravljamo kvalitetom i procesima?