POLITIKA POSLOVANJA

POLITIKA POSLOVANJA

Poslovanje u kompaniji Glosarij CD doo vrši se po najvišim etičkim normama definisanim internim kodeksom i utemeljeno je na transparentnosti svih poslovnih aktivnosti uposlenika.

Poseban značaj pridaje se antikorpcijskom sistemu djelovanja i ponašanja svakog uposlenika, odnosno sprječavanju i zabrani svake vrste nuđenja, davanja, obećavanja i odobravanja bilo koje beneficije (novac, darovi, bilo koja neprimjerena korist) državnom službeniku ili drugim licima s namjerom neprimjerenog utucaja u cilju pribavljanja ili sticanja nepripadajuće poslovne prednosti ili direktne koristi.

Svaki naš poslovni odnos i akciju gradimo na temeljima morala, bontona i visoke poslovne etike.

SISTEM KVALITETA

Sistem kvaliteta podrazumijeva kontinuirano praćenje proizvoda u lancu distribucije, od nabavke, skladištenja do dostavljanja lijekova u skladište kupaca, uz posebno praćenje lijekova „hladnog lanca“.

Upravljanje kvalitetom temelji se na sljedivosti i dokumentiranju svih aktivnosti koje se obavljaju unutar kompanije, a u duhu pravila i normi standarda ISO 9001. Svi postupci definisani su unaprijed utvrđenim standardnim operativnim procedurama koje su u skladu sa EFPIA kodeksom ponašanja.

Redovnim praćenjem i održavanjem sistema kvaliteta trudimo se odgovoriti na sve zahtjevnije potrebe tržišta i ispuniti očekivanja naših poslovnih partnera.

Kako upravljamo kvalitetom i procesima?