O NAMA

Glosarij CD doo Sarajevo osnovano je u junu 2020. godine kao privatna veledrogerija, odnosno podružnica matične kompanije Glosarij CD Podgorica, sa ciljem pokrivanja aktivnosti iz oblasti Farmaceutskog marketinga i prodaje. Sa akcentom na specifične skupine lijekova trudimo se dati svoj doprinos u poboljšanju zdravstvene zaštite najugorženijih pacijenata.

Naš asortiman trenutno je baziran na grupama lijekova iz područja endokrinologije, onkologije, reumatologije i virologije, uz izražene težnje ka širenju područja djelovanja.

Osnovna djelatnost “Glosarij CD ”d.o.o Sarajevo. je registracija lijekova i medicinskih sredstava, promet na veliko-uvoz, izvoz, nabavka, skladištenje, distribucija i marketing.

Uz otvorenost, iskrenost i povjerenje, gradimo čvrste i stabilne odnose sa našim poslovnim partnerima, sa kojima razvijamo zajedničke težnje da unaprijedimo zdravstveni sistem Bosne i Hercegovine i olakšamo dostupnost lijekova za sve pacijente.

Misija 0

je da podrškom ljekarima i pacijentima kroz kontinuirane edukacije i distribuciju lijekova inovativnih proizvođača pomognemo u unaprjeđenju zdravstvenog sistema i poboljšanju kvaliteta života svakog pacijenta. Da nastavimo da poslujemo u skladu sa sistemom menadžmenta kvalitetom saglasno sa ISO 9001:2015 i principima Dobre prakse u distribuciji lijekova, uvodimo nove programe u naš asortiman, održavamo i poboljšavamo poziciju na domaćem tržištu, poboljšavamo način života ljudi, radimo za dobrobit društva u kome živimo i stvaramo okruženje u kome ćemo voditi računa o čovjekovim potrebama i zaštiti životne sredine.

Vizija 0

je da razvijemo modernu veledrogeriju koja će zastupati najeminentnije svjetske proizvođače lijekova na području Bosne i Hercegovine i cijelog Balkana i da osiguramo zadovoljstvo kupaca, kroz kontinuirano širenje prodajnog asortimana čime se podmiruju potrebe individualnih kupaca, kupaca apoteka, apotekarskih ustanova i zdravstvenih centara. Odnose sa kupcima i dobavljačima posmatramo kao strateške i partnerske u svim segmentima zajedničkog poslovanja. Naša vizija je da proširimo poslovanje na ostale regione u okolini i da budemo sinonim za kompaniju koja postavlja više standarde.

NAŠ TIM

Ključnu ulogu u aktivnostima kompanije ima mlad i dinamičan tim prodajnih i marketinških stručnjaka kao i farmaceuta, koji prate lansiranje i pozicioniranje novih proizvoda na tržištu Bosne i Hercegovine.

NAŠE PROSTORIJE

Glosarij CD doo Sarajevo nalazi se na adresi Rajlovačka 14B, gdje se nalazi i glavni magacin kompanije. Pozicionirani smo tako da imamo dobru komunikaciju sa mrežom magistralnih, regionalnih i lokalnih puteva, kao i autoputa.

Kapacitet magacina omogućava uskladištenje proizvoda za trgovinu u količini koja je dovoljna u sadašnjoj fazi razvoja kompanije.

Savremeni elektronski vidovi poslovanja nam omogućavaju komunikaciju sa isporučiocima, kupcima i lokalnom zajednicom, na teme poslovnih aktivnosti, marketinga, promocija, ali i upozorenja pa i opoziva po potrebi.
Namjera nam je da se razvijamo i širimo plasman naših proizvoda, kako bi smo se pozicionirali kao regionalni predvodnik u oblasti naše djelatnosti čije je ime dobro poznato kao sinonim kvaliteta svakom kupcu i korisniku