O NAMA

Glosarij CD doo Sarajevo osnovano je u junu 2020. godine kao podružnica matične kompanije Glosarij CD Podgorica koja posjeduje bogato tridesetogodišnje iskustvo u promociji i prodaji lijekova i medicinskih sredstava.

Naš asortiman trenutno je baziran na grupama lijekova iz područja dijabetologije, onkologije, reumatologije i antivirusnih lijekova, uz tendenciju širenja područja djelovanja.

Osnovna djelatnost “Glosarij CD ”d.o.o Sarajevo   je realizacija marketinških aktivnosti uz angažman emimentnih lokalnih i regionalnih sturučnjaka. Osim toga naš angažman usmjeren je na sve aktivnosti vezane za nabavku, skladištenje i distribuciju lijekova do zdravstvenih ustanova i pacijenata.

Uz otvorenost, iskrenost i povjerenje, gradimo čvrste i stabilne odnose sa našim poslovnim partnerima, sa kojima razvijamo zajedničke težnje da unaprijedimo zdravstveni sistem Bosne i Hercegovine i olakšamo dostupnost lijekova za sve pacijente.

NAŠA MISIJA 0

Je da podrškom ljekarima i pacijentima kroz kontinuirane edukacije i distribuciju lijekova inovativnih proizvođača pomognemo u unaprjeđenju zdravstvenog sistema i poboljšanju kvaliteta života svakog pacijenta. Uz stalni angažman, svoje poslovanje temeljimo na sistemu menadžmenta kvalitetom saglasno sa ISO 9001:2015 i principima Dobre prakse u distribuciji lijekova (GDP), uvodimo nove programe u naš asortiman, održavamo i poboljšavamo poziciju na domaćem tržištu, poboljšavamo način života ljudi, radimo za dobrobit društva u kome živimo i stvaramo okruženje u kome ćemo voditi računa o čovjekovim potrebama i zaštiti životne sredine.

NAŠA VIZIJA 0

Je da unaprjeđujemo procese poslovanja kroz savremenu veledrogeriju koja će zastupati najeminentnije svjetske proizvođače lijekova na području Bosne i Hercegovine i cijelog Balkana i da osiguramo zadovoljstvo kupaca, kroz kontinuirano širenje prodajnog asortimana čime se podmiruju potrebe individualnih kupaca, kupaca apoteka i drugih zdravstvenih ustanova. Odnose sa kupcima i dobavljačima posmatramo kao strateške i partnerske u svim segmentima zajedničkog poslovanja. Naša vizija je da proširimo poslovanje na ostale regione u okolini i da budemo sinonim za kompaniju koja postavlja više standarde.

NAŠ TIM

Ključnu  ulogu u aktivnostima kompanije ima mlad i dinamičan tim prodajnih i marketinških stručnjaka kao i farmaceuta, koji prate lansiranje i pozicioniranje novih proizvoda na tržištu Bosne i Hercegovine.

NAŠE PROSTORIJE

Glosarij CD doo Sarajevo nalazi se na adresi Rajlovačka 14B, gdje se nalazi i glavni magacin kompanije. Pozicionirani smo  tako da imamo dobru komunikaciju sa mrežom magistralnih, regionalnih i lokalnih puteva, kao i autoputa.  
Kapacitet magacina omogućava uskladištenje  proizvoda za trgovinu u količini koja je dovoljna u sadašnjoj fazi razvoja kompanije.

Savremeni elektronski vidovi poslovanja nam omogućavaju komunikaciju sa isporučiocima, kupcima i lokalnom zajednicom,  na teme poslovnih aktivnosti, marketinga, promocija, ali i upozorenja pa i opoziva po potrebi.

Namjera nam je da se razvijamo i širimo plasman naših proizvoda, kako bi smo se pozicionirali kako regionalni predvodnik u oblasti naše djelatnosti čije je ime dobro poznato kao sinonim kvaliteta svakom kupcu i  korisniku.